en

Řešení pro Váš obchod 

Telefon :
377 540 243

Helpdesk

Ceník

Ceník vyžádaných služeb (platnost od 1.9.2019)

 

Služby, objednané nad rámec pravidelného servisu budou účtovány v následujících sazbách (ceny bez DPH) :

A)     Technické práce                                                                                                  1.000,-Kč / hod

Odborná práce technika například instalace pokladních míst, instalace PC v zázemí prodejních jednotek, připojení k internetu, provedení kabeláže včetně krimpování, konfigurace a připojení všech periferií, testování hardwaru na místě a podobně.

 B)      Implementační práce a školení obsluhy                                                         1.500,-Kč / hod

Činnost pracovníka implementačního oddělení vedoucí k úspěšnému zahájení rutinního provozu v maloobchodní či velkoobchodní prodejní jednotce. Jedná se zejména o nastavení systému, nastavení parametrů, řešení provozních situací spojených se spouštěním prodejních jednotek, pomoc při plnění číselníků, dokladů, dokladových řad apod. Dále se jedná o školení obsluhy.

 C)      Konzultační a koordinační práce                                                                   1.500,- Kč / hod

Odborná práce konzultanta v místě sídla společnosti P.V.A. která zahrnuje zejména konzultace problematiky s klíčovými uživateli systému, sběr podkladů pro vypracování dalších analýz, koordinaci projektů s uživatelem, testování v provozních podmínkách a úvodní implementace projektů.

 D)     Analytické práce                                                                                               2.000,- Kč / hod

Analytické a konzultační práce prováděné pracovníkem analytického či vývojového oddělení v místě sídla společnosti P.V.A. buď samostatně nebo ve spolupráci se zástupci uživatele vedoucí k řešení nebo podrobného popisu nového požadavku uživatele dále předaného do vývoje systému.

 E)     Konzultace a validace v provozních podmínkách                                      11 000,- Kč / den

Odborné konzultační práce konzultanta s klíčovými uživateli systému v místě centrály a provozovnách uživatele, sběr podkladů pro analýzy nových požadavků a projektů, koordinace jednotlivých projektů, implementace a testování nových funkcionalit a funkčních celků v provozu s uživateli, nastavení systému, předání projektů a funkcí do provozu.

 F)     Analytické práce v provozních podmínkách a programování                    14 000,- Kč / den

Vysoce odborná práce pracovníka analytického oddělení přímo v provozních podmínkách centrály uživatele ve spolupráci s obsluhou systému vedoucí k vypracování detailních analýz nových požadavků a způsobů jejich řešení pro předání vývojovému oddělení. Práce programátora při vývoji nových funkcionalit a jejich testování.

 G)     Cestovné včetně náhrady za čas na cestě                                                          10 ,- Kč/km

 H)     Ubytování pracovníků P.V.A. v případě nutnosti – dle skutečnosti, nebo zajistí zákazník

 I)      Činnosti mimo běžnou pracovní dobu (pracovní dny 8:00-16:30) +50%

 Copyright © 2020 P.V.A. systems s r.o. Všechna práva vyhrazena.