en

Řešení pro Váš obchod 

Telefon :
377 540 243

Helpdesk

Datové sklady, Business Intelligence

Projekt datových skladů a jejich prezentační vrstvy typu Business Intelligence vznikl z potřeby efektivního a rychlého vyhodnocování obchodních dat uživatelů B.O.S.S. Enterprise, a to zejména z řad obchodních řetězců. Fungování systému je založeno na vytvoření databáze typu OLAP (Online Analytical Processing), která umožňuje velmi rychlé vyhodnocování uložených dat, a to flexibilně z různých pohledů a v libovolných spojitostech. Umožní tak podrobný a velmi aktuální pohled na fungování prodejních jednotek, plnění dodavatelů, efektivitu zaměstnanců i skladových zásob, a srovnání dostupných údajů v čase, lokalitě, oboru zboží apod.

Komponenty systému datových skladů-Business Intelligence

Datový sklad – databáze veškerých obchodních dat od počátku nasazení systému B.O.S.S. Enterprise včetně dat již archivovaných

OLAP server, datové kostky – OLAP (Online Analytical Processing) je speciální typ databází, který umožňuje velmi rychlé realizace složitých dotazů, uspořádání velkého objemu dat do logických celků a použití předpočítaných agregovaných hodnot

Analýzy – podrobné a flexibilní pohledy na obchodní data z různých pohledů

Reporty – možnost automatické a pravidelné tvorby reportů a jejich distribuce přes web či mailem, dynamické a interaktivní reporty, různé typy grafů, možnost exportu do pdf, xls, html a rtf

Dashboardy – okamžitý přehled klíčových výkonnostních parametrů pomocí interaktivních řídících panelů a výsledkových tabulek, pohledy na rozhodující provozní a finanční údaje

Datová integrace – v datovém skladu lze připojit k datům z B.O.S.S. Enterprise další data z různých zdrojů – například účetního systému – a vyhodnocovat následně společně

Propojení s MS Excel – analytická práce s daty je možná v prostředí Microsoft Excel formou přímého propojení s datovým skladem a jejich následném vyhodnocování

Výhody nasazení systému datových skladů – Business Intelligence

  • Dlouhodobá historie dat na jednom místě
  • Silná podpora rozhodování managementu, zvýšení produktivity uživatelů
  • Konstantní výkon systému nezávisle na přibývajícím množství dat
  • Nízké pořizovací náklady (využití opensource technologií)
  • Vysoká rychlost při zpracování velkých objemů dat
  • Aktuálnost údajů – denní import dat

 

dashboard DS_BI

Copyright © 2021 P.V.A. systems s r.o. Všechna práva vyhrazena.