en

Řešení pro Váš obchod 

Telefon :
377 540 243

Helpdesk

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas společnosti P.V.A. systems s.r.o., se sídlem Lipová 14, 301 00 Plzeň, IČ: 26384469 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

e-mailová adresa

Tyto osobní údaje je možné zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem obchodní činnosti Správce, především pravidelné rozesílání informací pro uživatele našich systémů. Údaje budou zpracovávány po dobu 10 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoli zpět zasláním emailu na adresu info@pvasystems.cz  , nebo dopisem na kontaktní adresu Správce.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies.

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky).

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho webu.

Podle Nařízení máte právo kdykoli :

- vzít souhlas zpět

- požádat o informace, jaké osobní údaje zpracováváme

- požádat o kopii zpracování osobních údajů

- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto aktualizovat nebo požadovat omezení zpracování

- požádat o výmaz těchto údajů

- požádat o přenositelnost těchto údajů

- v případě pochybnosti o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Platné od 1.5.2018

Copyright © 2021 P.V.A. systems s r.o. Všechna práva vyhrazena.