en

Řešení pro Váš obchod 

Telefon :
377 540 243

Helpdesk

Pokladna

 • prodej dle čárových kódů, čísel zboží, PLU, části názvu a výrobního čísla, prodej zboží a jeho definice dle jednotlivých variant (barvy, velikosti apod.)
 • možnost vedení fotografií zboží a zákaznických karet
 • nasazení v provozech s velkými nároky na plynulost prodeje (non-stop kiosky)
 • bezproblémové řešení přechodů mezi on-line a off-line režimy
 • slevy-letákové akce s definicí počátku a konce, akce "Bonus gratis", akce "Šťastné hodiny"(kombinace dne a času) atd.
 • další pestrá škála možných slev (procentuální, bodová, finanční)
 • platby v cizích měnách a ceninách a jejich kombinace
 • podpora zákaznických karet včetně věrnostního zákaznického systému, sledování odběrů, kreditů a bonusových kont zákazníků
 • stav zboží na ostatních skladech (filiálkách) s možností on-line rezervace
 • tvorba inventury (zadávání stavů) paralelně na více pokladnách, možnost vytváření inventury za provozu (při pultovém prodeji)
 • opakovaný tisk již vytvořených paragonů v libovolném období, tisk záručních listů a dalších dokumentů (faktury, dobropisy, kupní smlouvy atp.) na standardních tiskárnách (A4)
 • tvorba dalších typů dokladů na pokladně : výdejek, dobropisů a objednávek
 • možnost zaparkování rozpracovaných paragonů
 • podpora speciálního hardware : zákaznické displeje, tiskárny paragonů, tiskárny a snímače čárových kódů, přenosné terminály pro přenos dat (možnost mobilního řešení objednávek, příjemek, inventur a prodeje), obchodní váhy, pokladní zásuvky, speciální klávesnice a dotykové monitory

Online funkce POS

 • Elektronická evidence tržeb - EET
 • On-line komunikace se Supercentrálou B.O.S.S. Enterprise
 • Sazka Lottery Inside – sázkové produkty, losy a ověření výher na pokladnách
 • ČSOB Payments – platby složenek, faktur a záloh
 • Losy (DELEX) – automatizované vydávání jedinečného losu
 • Dárkové karty – nabíjení na libovolnou hodnotu a postupné vybíjení při úhradách nákupů
 • Centrální věrnostní partnerský systém
 • Akceptace elektronických stravenek
Copyright © 2021 P.V.A. systems s r.o. Všechna práva vyhrazena.