en

Řešení pro Váš obchod 

Telefon :
377 540 243

Helpdesk

Připraveno na EET

V polovině června 2016 bylo státní správou spuštěno netrpělivě očekávané testovací prostředí pro elektronickou evidenci tržeb (neprodukční - tzv. playground). Zároveň již byly definovány datové věty a vše potřebné pro vývoj komunikace pokladních systémů se servery EET. Vývojové oddělení P.V.A. systems již komunikaci testuje a postupně doplňuje potřebnou funkcionalitu do jednotlivých modulů systému B.O.S.S. Enterprise / Lite. Nejde jen o zaslání informací o nákupu z pokladny do centra EET a následné přijetí a tisk fiskálního identifikačního kódu (FIK), ale i o zajištění řešení transakcí, které budou realizovány offline, následně pak všech navazujících funkcionalit.

schéma EET

Protože se množí dotazy k EET od našich uživatelů, shrňme několil nejzákladnějších informací :

Pro stávající uživatele B.O.S.S. nebude splnění povinnosti EET znamenat žádné náklady na upgrade či nastavení systému. Jako legislativní požadavek garantujeme tuto funkcionalitu v rámci servisních smluv. K nasazování nových verzí bude docházet vzdálenou správou, tak, jak je u našich systémů obvyklé. 

Pro prodejní místa připojená k internetu řešená konfigurací PC nebo PC váhopokladna + pokladní SW B.O.S.S. nejsou zapotřebí ani žádné investice do speciálního HW.  U prodejních míst typu váhopokladny (systémové váhy) kam není možné implementovat pokladní modul B.O.S.S. bude záležet na konkrétním typu a řešení dodavatele vah, část z nich nebude schopna přímé komunikace s EET servery.

Povinností obchodníka bude určitá administrativa spojená s registrací do systému EET a vyžádání certifikačních klíčů pro komunikaci pokladních míst s EET. Tyto klíče budou následně do pokladen distribuovány centrálně systémem replikace.

Všechny potřebné aktuální informace týkající se problematiky EET jsou zveřejňovány na webu Finanční správy www.etrzby.cz Copyright © 2021 P.V.A. systems s r.o. Všechna práva vyhrazena.